01 lutego 2021

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych – podpisana 5 lutego 2021 r. Pobierz informację. 

2. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – podpisana 24 lutego 2021 r. Pobierz informację. 

3. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 lutego 2021 r. Pobierz informację.