Menu rozwijane

01 marca 2020

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – podpisana 3 marca 2020 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – podpisana 3 marca 2020 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – podpisana 3 marca 2020 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami – podpisana 3 marca 2020 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 marca 2020 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw – podpisana 5 marca 2020 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych – podpisana 6 marca 2020 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – podpisana 7 marca 2020 r.  Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 9 marca 2020 r. Pobierz informację.

10. Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. – podpisana 30 marca 2020 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 31 marca 2020 r.

12. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – podpisana 31 marca 2020 r.

13. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju – podpisana 31 marca 2020 r.