01 marca 2021

1. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej – podpisana 1 marca 2021 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych – podpisana 5 marca 2021 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia  25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – podpisana 5 marca 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 roku o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – podpisana 8 marca 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw – podpisana 30 marca 2021 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym – podpisana 31 marca 2021 r. Pobierz informację.