01 października 2020

1. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych – podpisana 5 października br. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – podpisana 7 października br. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn – podpisana 7 października br. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 – podpisana 8 października br. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r – podpisana 14 października br. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego – podpisana 14 października br. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym – podpisana 20 października br. Pobierz informację.

8. Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 – podpisana 29 października br. Pobierz informację.