Menu rozwijane

01 października 2021

1. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 października 2021 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej – podpisana 13 października 2021 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. – podpisana 13 października 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 1 października  2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 – podpisana 18 października 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – podpisana 18 października 2021 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – podpisana 18 października 2021 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – podpisana 21 października 2021 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 października 2021 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 października 2021 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 października 2021 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 października 2021 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 22 października 2021 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – podpisana 29 października 2021 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – podpisana 29 października 2021 r. Pobierz informację.