Menu rozwijane

01 maja 2019

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 9 maja 2019 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych – podpisana 15 maja 2019 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 maja 2019 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej – Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. – podpisana 16 maja 2019 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 maja 2019 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin – podpisana 16 maja 2019 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 maja 2019 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – podpisana 17 maja 2019 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej – podpisana 20 maja 2019 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 24 maja 2019 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – podpisana 24 maja 2019 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 12 kwietnia o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – podpisana 24 maja 2019 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – podpisana 27 maja 2019 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 maja 2019 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 maja 2019 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r. – podpisana 27 maja 2019 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 maja 2019 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania