Menu rozwijane

01 sierpnia 2022

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych – podpisana 10 sierpnia 2022 r. Pobierz informację;

2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną – podpisana 10 sierpnia 2022 r. Pobierz informację;

3. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – podpisana 10 sierpnia 2022 r. Pobierz informację;

4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej – podpisana 10 sierpnia 2022 r. Pobierz informację;

5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – podpisana 10 sierpnia 2022 r. Pobierz informację;

6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – podpisana 11 sierpnia 2022 r. Pobierz informację

7. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu – podpisana 15 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 15 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej – podpisana 15 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw – podpisana 15 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych – podpisana 15 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych – podpisana 15 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 15 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – podpisana 15 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

15. Ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw – podpisana 15 sierpnia 2022 r. Pobierz informację

16. Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska – podpisana 17 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego – podpisana 17 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

19. Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 22 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku – podpisana 29 sierpnia 2022 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania