Menu rozwijane

07 stycznia 2016
  1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw - podpisana 7 stycznia 2016 r. Pobierz informację;
  2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - podpisana 7 stycznia 2016 r. Pobierz informację;
  3. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - podpisana 7 stycznia 2016 r. Pobierz informację;
  4. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - podpisana 7 stycznia 2016 r. Pobierz informację;
  5. Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 7 stycznia 2016 r. Pobierz informację;
  6. Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji - podpisana 7 stycznia 2016 r. Pobierz informację;
  7. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych - podpisana 15 stycznia 2016 r. Pobierz informację;