Menu rozwijane

01 stycznia 2019

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - podpisana dnia 7 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji - podpisana dnia 8 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwal­czaniem przestępczości - podpisana dnia 8 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 8 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 8 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych- podpisana dnia 8 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny - podpisana dnia 8 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r.  o zmianie ustawy – Prawo o notariacie - podpisana dnia 8 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – podpisana dnia 8 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - podpisana 25 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 30 stycznia 2019 r. Pobierz informację.

12. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. – podpisana 30 stycznia 2019 r. Pobierz informację.