Menu rozwijane

01 stycznia 2021

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – podpisana 21 stycznia 2021 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości – podpisana 21 stycznia 2021 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego – podpisana 21 stycznia 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 20 stycznia 2021 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. – podpisana 21 stycznia 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. – podpisana 25 stycznia 2021 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – podpisana 26 stycznia 2021 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 stycznia 2021 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 20 stycznia 2021 r – Ustawa budżetowa na rok 2021 – podpisana 28 stycznia 2021 r.  Pobierz informację.

9. Ustawa o z dnia 16 grudnia 2020 r. o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu – podpisana 28 stycznia 2021 r. Pobierz informację.