Menu rozwijane

01 września 2022
  1. Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – podpisana 17 września 2022 r. Pobierz informację
  2. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 września 2022 r. Pobierz informację.