Menu rozwijane

01 lipca 2022

1. Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych – podpisana 4 lipca 2022 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – podpisana 7 lipca 2022 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” – podpisana 7 lipca 2022 r. Pobierz informację

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – podpisana 8 lipca 2022 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw – podpisana 11 lipca 2022 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw – podpisana 11 lipca 2022 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 12 lipca 2022 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finasowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – podpisana 14 lipca 2022 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko–Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 lipca 2022 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 lipca 2022 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – podpisana 20 lipca 2022 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych – podpisana 20 lipca 2022 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowalne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 20 lipca 2022 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej – podpisana 20 lipca 2022 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – podpisana 20 lipca 2022 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii, podpisanego w Brukseli 5 lipca 2022 r. – podpisana 22 lipca 2022 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji, podpisanego w Brukseli 5 lipca 2022 r. – podpisana 22 lipca 2022 r. Pobierz informację.

18.Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko–weterynaryjnych – podpisana 29 lipca 2022 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania