Menu rozwijane

02 grudnia 2021

1. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – podpisana 2 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 29 października  2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników – podpisana 6 grudnia 2021 r. Pobierz informację. 

3. Ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa – podpisana 6 grudnia 2021 r. Pobierz informację. 

4. Ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 6 grudnia 2021 r. Pobierz informację. 

5. Ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne – podpisana 7 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 7 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 29 października  2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki – podpisana 10 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 10 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 13 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 29 października  2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 13 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

11.Ustawa z dnia 29 października  2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – podpisana 17 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – podpisana 20 grudnia 2021 r. Pobierz Informację.

15. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich – podpisana 20 grudnia 2021 r. Pobierz Informację.

16.Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 20 grudnia 2021 r. Pobierz Informację.

17. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw – podpisana 22 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie – podpisana 27 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

19. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.   o ochotniczych strażach pożarnych – podpisana 27 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych – podpisana 27 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

21. Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

22. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 – podpisana 27 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

23. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

24. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

25. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o dodatku osłonowym – podpisana 27 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

26. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – podpisana 28 grudnia 2021 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania