Menu rozwijane

01 kwietnia 2022

Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
1. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
2. Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
3. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
4. Ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – podpisana 14 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
5. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
6. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne – podpisana 14 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie – podpisana 14 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
8. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami – podpisana 14 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
9. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych – podpisana 20 kwietnia 2022 r. Pobierz informację. 
10. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – podpisana 25 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
11. Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – podpisana 28 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – podpisana 28 kwietnia 2022 r. Pobierz informację.