Menu rozwijane

01 lutego 2022

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – podpisana 1 lutego 2022 r. Pobierz informację.

2. Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. – podpisana 1 lutego 2022 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych – podpisana 1 lutego 2022 r. Pobierz informację. 

4. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 1 lutego 2022 r. Pobierz informację. 

5. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera – podpisana 3 lutego 2022 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 3 lutego 2022 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 9 lutego 2022 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – podpisana 10 lutego 2022 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych – podpisana 18 lutego 2022 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym – podpisana 22 lutego 2022 r. Pobierz informację. 

11. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – podpisana 22 lutego 2022 r. Pobierz informację

12. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – podpisana 25 lutego 2022 r. Pobierz informację.