Menu rozwijane

01 stycznia 2022

1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych – podpisana 4 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych – podpisana 4 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – podpisana 4 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

6. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa – podpisana 4 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy – podpisana 4 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – podpisana 4 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

9. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody – podpisana 4 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego – podpisana 19 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – podpisana 26 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

12. Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu – podpisana 26 stycznia 2022 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 26 stycznia 2022 r. Pobierz informację

14. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne – podpisana 26 stycznia 2022 r. Pobierz informację

15. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – podpisana 26 stycznia 2022 r. Pobierz informację

16. Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 stycznia 2022 r. Pobierz informację.