Menu rozwijane

01 września 2021

1. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – podpisana 28 września 2021 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 28 września 2021 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych – podpisana 28 września 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 17 września  2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw – podpisana 30 września 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. – podpisana 30 września 2021 r. Pobierz informację.