Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 6 czerwca 2016

Czerwiec 2016 r.

 1.  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – podpisana 6 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw – podpisana 6 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.

 3. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej – podpisana 6 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.

 4. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 7 czerwca 2016 r. Pobierz informację.

 5.  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej - podpisana 10 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 czerwca 2016 roku. Pobierz informację. 
 7. Ustawa z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r. - podpisana 15 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług - podpisana 15 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 21 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 10. Ustawa  z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 21 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - podpisana 22 czerwca2016 roku. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej - podpisana 22 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - podpisana 22 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy - podpisana 22 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym - podpisana 22 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych - podpisana 22 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych - podpisana 22 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej - podpisana 22 czerwca 2016 roku. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 czerwca 2016r. Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -  podpisana 27 czerwca 2016r. Pobierz informację.
 22. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 czerwca 2016r. Pobierz informację. 
 23. Ustawęaz dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych - podpisana 27 czerwca 2016r. Pobierz informację. 
 24. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 30 czerwca 2016r. Pobierz informację. 
 25. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - podpisana 30 czerwca 2016r. Pobierz informację. 

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu