Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 6 lipca 2016

Lipiec 2016 r.

 1.  Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 lipca 2016 roku. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych - podpisana 11 lipca 2016 roku. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie - podpisana 11 lipca 2016 roku. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw- podpisana 11 lipca 2016 roku. Pobierz informację.
 5. Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 lipca 2016 roku. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta- podpisana 11 lipca 2016 roku. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - podpisana 16 lipca 2016 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego - podpisana 26 lipca 2016 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 26 lipca 2016 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 26 lipca 2016 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - podpisana 26 lipca 2016 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 26 lipca 2016 r. Pobierz informację.
 13.  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie - podpisana 29 lipca 2016 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie - podpisana 29 lipca 2016 r. Pobierz informację.
 15. Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece - podpisana 30 lipca 2016 r. Pobierz informację. 
 16. Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych - podpisana 30 lipca 2016 r. Pobierz informację. 
 17. Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej - podpisana 30 lipca 2016 r. Pobierz informację. 
 18. Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. - podpisana 30 lipca 2016 r. Pobierz informację. 
 19. Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - podpisana 30 lipca 2016 r. Pobierz informację. 
 20. Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji - podpisana 30 lipca 2016 r. Pobierz informację. 
 21. Ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym - podpisana 30 lipca 2016 r. Pobierz informację. 
 22. Ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - podpisana 30 lipca 2016 r. Pobierz informację. 

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu