Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Sierpień 2016 r.

 1. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 2. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 5. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - podpisana 11 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 6. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodek rodzinny i opiekuńczy – podpisana 16 sierpnia 2016 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach – podpisana 16 sierpnia 2016 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 9. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 10. Ustawę z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 11. Ustawę z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 12. Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 13. Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 14. Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 15. Ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 16. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację
 17. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 sierpnia 2016 r., Pobierz informację.

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu