Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 września 2016

Wrzesień 2016 r.

  1. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 9 września 2016 r. Pobierz informację.
  2. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana 22 września 2016 r. Pobierz informację. 
  3. Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - podpisana 26 września 2016 r. Pobierz informację.
  4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 26 września 2016 r. Pobierz informację.
  5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - podpisana 27 września 2016 r. Pobierz informację.
  6. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego - podpisana 8 września 2016 r. Pobierz informację.
  7. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - podpisana 29 września 2016 r. Pobierz informację.
  8. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - podpisana 29 września 2016 r. Pobierz informację.
  9. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 września 2016 r. Pobierz informację.

 

Poleć znajomemu