Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 6 października 2016

Październik 2016 r.

  • Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. - podpisana 6 października 2016 r. Pobierz informację. 
  • Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji  Publicznej oraz  niektórych  innych  ustaw - podpisana 21 października 2016 r. Pobierz informację.
  • Ustawa z dnia 5 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego - podpisana 21 października 2016 r. Pobierz informację.
  • Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - podpisana 21 października 2016 r. Pobierz informację.
  • Ustawa z dnia 20 października 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 - podpisana 25 października 2016 r.  Pobierz informację.

 

Poleć znajomemu