Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 9 stycznia 2017

Styczeń 2017 r.

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - podpisana 9 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe - podpisana 9 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zborowego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  5. Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. - podpisana 13 stycznia 2017 r. Pobierz informację. 
  6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. - podpisana 23 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  7. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy - podpisana 23 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  8. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego - podpisana 23 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze - podpisana 25 stycznia 2017 r. Pobierz informację.
  10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 stycznia 2017 r. Pobierz informację.

 

Poleć znajomemu