Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 9 lutego 2017

Luty 2017 r.

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 9 lutego 2017 r.  Pobierz informację
  2. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 lutego 2017 r. Pobierz informację.
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - podpisana 21 lutego 2017 r. Pobierz informację.
  4.  Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - podpisana 22 lutego 2017 r. Pobierz informację.
  5. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej - podpisana 27 lutego 2017 r. Pobierz informację.
  6. Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - podpisana 27 lutego 2017 r. Pobierz informację.
  7. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - podpisana 27 lutego 2017 r. Pobierz informację.

 

Poleć znajomemu