Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 marca 2017

Marzec 2017 r.

 1. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - podpisana 13 marca 2017 r. Pobierz informację. 
 2. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy - podpisana 13 marca 2017 r. Pobierz informację. 
 3. Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach - podpisana (po TK) 18 marca 2017 r. Pobierz informację
 4. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych - podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych - podpisana 20 marca 2017 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - podpisana 23 marca 2017 r. Pobierz informację
 12. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 23 marca 2017 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych - podpisana 23 marca 2017 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - podpisana 23 marca 2017 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 marca 2017 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - podpisana 31 marca 2017 r. Pobierz informację.

 17. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podpisana 31 marca 2017 r. Pobierz informację.

 18. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa – podpisana 31 marca 2017 roku. Pobierz informację.

 19. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów - podpisana 31 marca 2017 roku. Pobierz informację.

 20. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - podpisana 31 marca 2017 roku. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu