Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Kwiecień 2017 r.

 1.  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - podpisana 3 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - podpisana 3 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim - podpisana 4 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego - podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych - podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych - podpisana 11 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami - podpisana 12 kwietnia 2017 r. Pobierz informację
 12.  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkówpublicznych - podpisana 13 kwietnia 2017 r. Pobierz informację
 13. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne - podpisana 20 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - podpisana 27 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 27 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności - podpisana 27 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska - podpisana 27 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych - podpisana 27 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 kwietnia 2017 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu