Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 6 maja 2017

Maj 2017 r.

 1. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 maja 2017 r.; Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności - podpisana 6 maja 2017 r.; Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 maja 2017 r.; Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - podpisana 6 maja 2017 r.; Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - podpisana 6 maja 2017 r.; Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - podpisana 6 maja 2017 r.; Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego - podpisana 6 maja 2017 r.; Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. - podpisana 6 maja 2017 r.; Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 maja 2017 roku. Pobierz informację.

 10. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 maja 2017 roku. Pobierz informację. 
 11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne - podpisana 15 maja 2017 roku. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra - podpisana 15 maja 2017 roku. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej - podpisana 15 maja 2017 roku. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 15 maja 2017 roku. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie - podpisana 15 maja 2017 roku. Pobierz informację
 16. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 maja 2017 r. Pobierz informację.
 17.  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody - podpisana 29 maja 2017 roku. Pobierz informację.

 

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu