Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 6 października 2017

Październik 2017 r.

 1. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska - podpisana 6 października 2017 r. Pobierz informację
 2. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” - podpisana 6 października 2017 r. Pobierz informację. 
 3. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - podpisana 6 października 2017 r. Pobierz informację. 
 4. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego - podpisana 12 października 2017 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych - podpisana 12 października 2017 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - podpisana 12 października 2017 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 października 2017 r. Pobierz informację.
 8. Ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń - podpisana 12 października 2017 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej - podpisana 12 października 2017 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - podpisana 16 października 2017 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - podpisana 16 października 2017 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r., - podpisana 16 października 2017 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. - podpisana 16 października 2017 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych - podpisana 23 października 2017 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla - podpisana 23 października 2017 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 października 2017 r. Pobierz informację. 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu