Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 lutego 2018

Luty 2018 r.

  1. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 lutego 2018 r. Pobierz informację.
  2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - podpisana 5 lutego 2018 r. Pobierz informację.
  3. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją - podpisana 5 lutego 2018 r. Pobierz informację.
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - podpisana 6 lutego 2018 r. Pobierz informację
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 lutego 2018 r. Pobierz informację.
  6. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - podpisana 12 lutego 2018 r. Pobierz informację.
  7. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej - podpisana 12 lutego 2018 r. Pobierz informację.
  8. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - podpisana 14 lutego 2018 r. Pobierz informację.
  9. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych - podpisana 14 lutego 2018 r. Pobierz informację.
  10. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 14 lutego 2018 r. Pobierz informację.
Poleć znajomemu