Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 5 kwietnia 2018

Kwiecień 2018 r.

  • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne - podpisana 5 kwietnia 2018 r. Pobierz informację.

  • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - podpisana 5 kwietnia 2018 r. Pobierz informację.

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych - podpisana 5 kwietnia 2018 r. Pobierz informację.

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 kwietnia 2o18 r. Pobierz informację.

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 kwietnia 2018 r. Pobierz informację.

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 kwietnia 2018 r. Pobierz informację.

Poleć znajomemu