Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 1 czerwca 2018

Czerwiec 2018 r.

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym - podpisana 1 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmianie ustawy o kierujących pojazdami - podpisana 19 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 19 czerwca 2018 r.  Pobierz informację.
 7. Ustawę z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - podpisana 27 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.  o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi - podpisana 29 czerwca 2018 r. Pobierz informację.
Poleć znajomemu