Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 1 czerwca 2019

Czerwiec 2019 r.

 1. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe – podpisana 3 czerwca 2019 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka – podpisana 3 czerwca 2019 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – podpisana 3 czerwca 2019 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 3 czerwca 2019 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw –  podpisana 3 czerwca 2019 r. Pobierz informację. 
 6. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 6 czerwca 2019 r. Pobierz informację
 7. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta – podpisana 6 czerwca 2019 r. Pobierz informację
 8. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe – podpisana 6 czerwca 2019 r. Pobierz informację
 9. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze – podpisana 6 czerwca 2019 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 6 czerwca 2019 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – podpisana 6 czerwca 2019 r. Pobierz informację
 12. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – podpisana 6 czerwca 2019 r. Pobierz informację
 13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej – podpisana 25 czerwca 2019 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – podpisana 25 czerwca 2019 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – podpisana 27 czerwca 2019 r. Pobierz informację. 
 16. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym – podpisana 28 czerwca 2019 r. Pobierz informację. 
Poleć znajomemu