Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 1 maja 2020

Maj 2020 r.

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. –  podpisana 8 maja 2020 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – podpisana 11 maja 2020 r. Pobierz informację.

3. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –podpisana 15 maja 2020 r. Pobierz informację. 

4. Ustawa z dnia 14 maja 2020 o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich – podpisana 19 maja 2020 r. Pobierz infomację. 

5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 maja 2020 r. Pobierz infomację.

6. Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 21 maja 2020 r. Pobierz informację.

 

Poleć znajomemu