Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 lipca 2020

Lipiec 2020 r.

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – podpisana 8 lipca 2020 r. Pobierz informację. 

2. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym – podpisana 16 lipca 2020 r. Pobierz informację. 

3. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – podpisana 16 lipca 2020 r. Pobierz informację. 

4. Ustawa z dnia 16  lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw – podpisana 22 lipca 2020 r. Pobierz informację

5. Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – podpisana 23 lipca 2020 r.  Pobierz informację. 

6. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach – podpisana 25 lipca 2020 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 lipca 2020 r. Pobierz informację.

8. Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 lipca 2020 r. Pobierz informację.

 

Poleć znajomemu