Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 kwietnia 2021

Kwiecień 2021 r.

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw – podpisana 1 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
2. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – podpisana 1 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz  niektórych innych ustaw – podpisana 1 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.

4. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – podpisana 1 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
6. Ustawa z dnia 30 marca  2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
7. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r.  o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
8. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.
9. Ustawa z dnia 30 marca  2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.

10. Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 kwietnia 2021 r. Pobierz informację.

 

Poleć znajomemu