Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 3 lutego 2016

Luty 2016 r.

  1.  Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - podpisana 3 lutego 2016 r. Pobierz informację;
  2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji -podpisana 3 lutego 2016 r. Pobierz informację
  3. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. - podpisana 12 lutego 2016 r. Pobierz informację;
  4. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny - podpisana 12 lutego 2016 r. Pobierz informację;
  5. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze - podpisana 12 lutego 2016 r. Pobierz informację;
  6. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze - podpisana 12 lutego 2016 r. Pobierz informację;
  7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - podpisana 17 lutego 2016 r. Pobierz informację.
  8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  - podpisana 25 lutego 2016 r. Pobierz informację.

 

Poleć znajomemu