Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 marca 2016

Marzec 2016 r.

 1. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. - podpisana 3 marca 2016 r. Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 30 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - podpisana 8 marca 2016 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - podpisana 12 marca 2016 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 marca 2016 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.  - podpisana 16 marca 2016 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających - podpisana 21 marca 2016 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku - podpisana 21 marca 2016 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 - podpisana 22 marca 2016 r. Pobierz informację
 9. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy - podpisana 23 marca 2016 r. Pobierz informację;

 10. Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody - podpisana 23 marca 2016 r. Pobierz informacje; 
 11. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - podpisana 23 marca 2016 r. Pobierz informację; 

 12. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisana 23 marca 2016 r. Pobierz informację; 

 13. Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 23 marca 2016 r. Pobierz informację; 

 14. Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 29 marca 2016 r. Pobierz informację;
 15. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji - podpisana 29 marca 2016 r. Pobierz informację;
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy - podpisana 29 marca 2016 r. Pobierz informację; 

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu