Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 19 kwietnia 2016

Kwiecień 2016 r.

  1.  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - podpisana 19 kwietnia 2016 r. Pobierz informację;
  2.  Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. - podpisana 19 kwietnia 2016 r. Pobierz informację;
  3. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - podpisana 19 kwietnia 2016 r. Pobierz informację;
  4.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku - podpisana 19 kwietnia 2016 r. Pobierz informację;
  5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 19 kwietnia 2016 r. Pobierz informację;
  6. Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 kwietnia 2016 r. Pobierz informację;
  7. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 kwietnia 2016 r. Pobierz informację;

  8. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw - podpisana 26 kwietnia 2016 r. Pobierz informację;

  9. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach - podpisana 26 kwietnia 2016 r. Pobierz informację;

 

Poleć znajomemu