Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 25 maja 2017

Projekt ustawy Prezydenta RP dotyczący ochrony zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Celem projektu jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV).

 

Rozwiązań zawartych w projekcie ustawy od dawna oczekują onkolodzy, którzy z niepokojem obserwują postępujący od trzech dekad wzrost liczby zachorowań na czerniaka złośliwego.

 

W wielu krajach europejskich istnieją regulacje określające dozwolony poziom promieniowania emitowanego przez łóżka opalające oraz obowiązuje zakaz udostępniania solariów osobom poniżej 18 roku życia. W Polsce brak jest przepisów dotyczących udostępniania solariów, dlatego eksperci z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP zarekomendowali uregulowanie tej kwestii. Projekt powstał w Kancelarii Prezydenta RP we współpracy ze środowiskiem onkologów.

 

Jak wynika z badań, korzystanie z solariów sprzyja powstawaniu nowotworów skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych, jednak najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Najnowsze wyniki badań jednoznacznie wskazują, że kilkukrotne skorzystanie z solarium przez osoby poniżej 30 roku życia powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia nowotworu skóry aż o 75% (jednokrotne – o 20%).

 

Ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem, co wynika z faktu, że w ciągu całego życia człowieka dawka promieniowania, na które jest się narażonym, kumuluje się.

 

W Polsce w latach 1994-2014 zaobserwowano dwukrotny wzrost zachorowalności na czerniaka złośliwego i dwukrotny wzrost liczby zgonów spowodowanych tą chorobą. Niestety, Polacy dość późno trafiają do lekarza, a stopień zaawansowania choroby istotnie wpływa na wyniki leczenia. Dlatego też umieralność z powodu czerniaka skóry w Polsce jest o ok. 20% wyższa niż przeciętnie w krajach Unii Europejskiej.

 

Projekt ustawy, dążąc do zmniejszenia wśród Polaków ryzyka zachorowania na nowotwory skóry, w tym czerniaka złośliwego, wprowadza dwie grupy rozwiązań – z jednej strony przepisy zobowiązujące organy administracji publicznej do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium, z drugiej natomiast szczególne regulacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie udostępniania solariów.

 

Nałożenie na organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego obowiązku realizacji wyżej wymienionych działań opiera się na założeniu, że korzystanie z solarium jest równie szkodliwe jak uzależnienie od tytoniu czy alkoholu, jednak, o ile wiedza na temat szkodliwości tytoniu i alkoholu wydaje się być już wiedzą powszechną, o tyle w przypadku korzystania z solariów wciąż znaczna część społeczeństwa nie jest świadoma ich negatywnego wpływu na zdrowie, co więcej, czasami wręcz tkwi w przekonaniu o prozdrowotnym działaniu opalania solaryjnego.

 

Zaangażowanie administracji publicznej, w szczególności w działania o charakterze edukacyjnym, pozwoli zwiększyć świadomość społeczną.

 

Z kolei, w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium, projekt ustawy przewiduje trzy rozwiązania:

 

1) całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia;
2) obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z urządzenia;
3) całkowity zakaz promocji i reklamy usług

 

Wniesienie projektu ustawy do Sejmu RP wpisuje się w serię działań zmierzających do ograniczenia zachorowalności na czerniaka złośliwego.

 

12 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, natomiast w dniach 15-21 maja po raz kolejny odbył się Tydzień Świadomości Czerniaka. Celem tych akcji jest przekazanie informacji na temat nowotworów skóry, możliwości ograniczenia wpływu promieniowania ultrafioletowego na zdrowie oraz zachęcanie do badania znamion i zmian skórnych.

 

Poleć znajomemu