Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 14 sierpnia 2018

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

 

Celem projektu jest modyfikacja definicji weterana, polegająca na umożliwieniu ubiegania się o przyznanie tego statusu osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych niż przewiduje obecnie obowiązująca ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937).

 

Obecnie statusu weterana nie mogą uzyskać osoby biorące udział, nawet kilkakrotnie, w misjach i kontyngentach trwających krócej niż 60 dni. Zobacz także: Prezydent: O bezpieczeństwo Polski walczy się także daleko od jej granic [PL/ENG]

 

Projekt ustawy przewiduje stosowną zmianę art. 2 pkt 1 ustawy, polegającą na wprowadzeniu dodatkowego sposobu określania udziału w działaniach poza granicami państwa, umożliwiającego ubieganie się o status weterana.

 

Obok obowiązującego obecnie 60-dniowego okresu nieprzerwanej służby proponuje się dodanie kryterium posiadania łącznie co najmniej 90 dni służby. Okres ten będzie ustalany w wyniku zsumowania okresów służby poza granicami państwa.

 

Takie rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie uprawnień wynikających z ustawy na uczestników misji zagranicznych, którzy brali udział w działaniach poza granicami państwa wielokrotnie, ale z uwagi na charakter i potrzeby misji, jednorazowy czas ich trwania nie przekraczał 60 dni.

 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Projekt jest inicjatywą podjętą przez Prezydenta RP na podstawie rekomendacji Narodowej Rady Rozwoju.

Poleć znajomemu