Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 22 kwietnia 2016

Prezydencki projekt ustawy ws. 500+

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu:

 
Zasadniczą propozycją zawartą w projekcie jest uregulowanie kwestii związanych z uwzględnianiem świadczenia wychowawczego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego.
 
Prezydent proponuje, aby świadczenie z programu 500+ nie wpływało na wysokość alimentów. 
 
Dodatkowo, prezydencka nowela reguluje kwestię wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego innych świadczeń spoza programu 500+. 
 
W projekcie ustawy znalazła się także sugestia wyłączenia kwot świadczenia wychowawczego z tytułu 500+ oraz świadczeń wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. Jest to o tyle istotne, że choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono zapisy wyłączające kwoty takiego świadczenia spod egzekucji, nie będą one skuteczne w przypadku egzekwowania należności z rachunku bankowego.
 
- Właśnie został złożony projekt dotyczący pewnego uzupełnienia rozwiązań prawnych dotyczących programu "500+". A mianowicie chodzi o to, żeby to świadczenie - 500 złotych na dziecko - nie mogło być powodem obniżenia świadczeń alimentacyjnych przez sądy przy ich ustalaniu. Tak, że jest większy dochód w rodzinie, ponieważ jest "500+", a zatem ten, kto jest zobowiązany do alimentów będzie płacił mniej, bo jest "500+". Nie, tak nie może być - tłumaczy Prezydent Andrzej Duda.
 
Jak dodaje, intencją programu 500+ od początku było to, aby świadczenie na dzieci nie powodowało obniżki żadnych innych świadczeń.

 

- To ma być program, którego celem - oprócz zachęty demograficznej, która jest elementem podstawowym - był także element podniesienia stopy życia rodzin wychowujących dzieci i przede wszystkim dania więcej pieniędzy na dzieci, na wychowanie dzieci. To jest absurd, żeby z tego tytułu były niższe świadczenia alimentacyjne - mówi Prezydent Andrzej Duda.

 

(inf. własna/PAP)

 

Poleć znajomemu