Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 2 sierpnia 2016

Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2 sierpnia 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda przedstawił Sejmowi RP projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której celem jest uwzględnienie w procesie legislacyjnym w większym stopniu niż dotychczas potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezydent Andrzej Duda wyszedł w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli sektora stanowiącego ponad 99% ogółu przedsiębiorstw niefinansowych. W projekcie przekazanym do Sejmu Prezydent proponuje, aby wszelkie projekty aktów normatywnych, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej, były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a rezultat tychże badań był obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu prawnego. Pozwoli to autorom projektów, a także posłom i senatorom na głębszą refleksję o zasadności nakładania nowych obowiązków na firmy z sektora MSP.

 

Prezydent zgadza się bowiem z uwagami przedstawicieli MSP o zbyt wielu wymogach formalnych, do wypełniania których są zobowiązane takie firmy. Istotny jest również brak zachowania proporcji przez twórców prawa w Polsce w podejściu do przedsiębiorstw różnej wielkości – takie same obowiązki są nakładane na małe zakłady, zatrudniające kliku pracowników, jak i ogromne koncerny. Inicjatywa prezydencka ma to zmienić i przynieść w przyszłości realne korzyści mikro, małym i średnim firmom.

Poleć znajomemu