Menu rozwijane

04 listopada 2021

Dwa prezydenckie projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostały podpisane przez Andrzeja Dudę i skierowane do Sejmu. Celem regulacji jest m.in. przyspieszenie procedur sądowych i przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował dziś do Sejmu projekt ustawy o sądach pokoju oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju. Regulacje mają na celu odciążenie wymiaru sprawiedliwości od spraw mniejszej wagi, przyspieszenie procedur sądowych oraz przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych. Projektowane rozwiązania zakładają wprowadzenie sądów pokoju jako najniższego szczebla w ramach sądownictwa powszechnego (szczebel niżej niż sądy rejonowe).

WYSTĄPIENIE ANDRZEJA DUDY >>>

ENGLISH VERSION >>


– Przez sędziów pokoju będą rozstrzygane sprawy najprostsze, które dzisiaj bardzo często stanowią utrapienie sądów rejonowych – podkreślał dziś Andrzej Duda podczas prezentacji projektów, które zostały wypracowane przez powołany przez Prezydenta w marcu tego roku zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego.

Andrzej Duda przypomniał, że rozmowę na temat sędziów pokoju rozpoczął z posłem Pawłem Kukizem już  dawno. – To początkowo był po prostu pomysł tego, aby udział czynnika bliższego polskiemu społeczeństwu w najprostszych sprawach spowodował zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do obywatela – mówił Andrzej Duda.

Zaznaczał, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju daje także nadzieję na zwiększenie szacunku do wymiaru sprawiedliwości w polskim społeczeństwie oraz przekonania o jego dobrym funkcjonowaniu i sprawiedliwości.

Prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju skierowany do Sejmu [PL/EN] - zdjęcie w treści artykułu

W sądach pokoju będą orzekali sędziowie pokoju, wybierani przez lokalną społeczność w wyborach powszechnych, bezpośrednich i  w głosowaniu tajnym, posiadający wykształcenie prawnicze i co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa.

Sędzia pokoju będzie musiał mieć ukończone 29 lat najpóźniej w dniu wyborów i nie więcej niż 70 lat w dniu objęcia stanowiska sędziego pokoju. Sędziowie pokoju będą pełnili swoją funkcję przez okres sześcioletniej kadencji. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju powoływał będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z założeniami projektu, sędziowie pokoju mogliby orzekać w drobnych sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia m.in. o przestępstwa do 10 tys. zł, w sprawach przeciwko mieniu, ale pod warunkiem, że sprawa nie wymaga powołania biegłych i jest prosta dowodowo.

Projekty ustaw trafią teraz do Sejmu. Wierzę w to głęboko, że będę mógł te ustawy podpisać jako Prezydent i że wprowadzona zostanie ta nowa niezwykle ważna instytucja podkreślał dziś Andrzej Duda.

Pałac Prezydencki | Uroczystość skierowania przez Prezydenta RP do Sejmu RP projektu Ustawy o sądach pokoju oraz projektu Ustawy – przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju
Pałac Prezydencki | Uroczystość skierowania przez Prezydenta RP do Sejmu RP projektu Ustawy o sądach pokoju oraz projektu Ustawy – przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju
Pałac Prezydencki | Uroczystość skierowania przez Prezydenta RP do Sejmu RP projektu Ustawy o sądach pokoju oraz projektu Ustawy – przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju
Pałac Prezydencki | Uroczystość skierowania przez Prezydenta RP do Sejmu RP projektu Ustawy o sądach pokoju oraz projektu Ustawy – przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju
Pałac Prezydencki | Uroczystość skierowania przez Prezydenta RP do Sejmu RP projektu Ustawy o sądach pokoju oraz projektu Ustawy – przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju
Pałac Prezydencki | Uroczystość skierowania przez Prezydenta RP do Sejmu RP projektu Ustawy o sądach pokoju oraz projektu Ustawy – przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju
o1255750541.jpg
o208040231.jpg
o1793810498.jpg
o253890074.jpg
o228328579.jpg
o1670962689.jpg

O szczegółach prezydenckiej inicjatywy mówią doradca Prezydenta RP Paweł Mucha, poseł na Sejm RP Paweł Kukiz oraz prof. dr hab. Piotr Kruszyński.