Menu rozwijane

06 lipca 2020
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Prezydent: Nie może przysposobić małoletniego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci
Andrzej Duda: Odsetek osób przeciwnych adopcji dzieci przez pary jednopłciowe zawsze był powyżej 70 proc., a w niektórych sondażach nawet ponad 80 proc.
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Podpisanie przez Andrzeja Dudę projektu zmiany Konstytucji RP
o970289691.jpg
o370393079.jpg
o266462095.jpg
o1082084523.jpg
o1018886840.jpg
o320828165.jpg
o728846140.jpg
o1964873372.jpg
o1137859780.jpg
o554878174.jpg
o1131168393.jpg
o1116530642.jpg
o1602390361.jpg
o2032440409.jpg
o439947680.jpg
o1807790924.jpg
o617430989.jpg
o1212669365.jpg

Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt zmiany Konstytucji RP zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Dziś projekt trafił do Sejmu.

PROJEKT >>

– Zgodnie z tym zapisem, który proponuję w polskiej konstytucji przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra, tak, jak to do tej pory jest przewidziane, ale teraz ten zapis będzie miał rangę konstytucyjną – powiedział Andrzej Duda. – Po drugie przysposobić razem może wyłącznie małżeństwo, które jest w polskiej konstytucji zdefiniowane w artykule 18., czyli jest to związek kobiety i mężczyzny. A po trzecie wreszcie to, co dodane, że nie może przysposobić małoletniego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci – wskazywał. Zwrócił uwagę, że projekt nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>>

Prezydent zaznaczył, że polskie społeczeństwo było wielokrotnie o to pytane i odsetek osób przeciwnych adopcji dzieci przez pary jednopłciowe zawsze był powyżej 70 proc., a w niektórych sondażach nawet ponad 80 proc.

Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP - zdjęcie w treści artykułu

– Ogromnie się cieszę z tego, że realizuję nadal to, co założyłem od samego początku mojej prezydentury, a co było moim celem także jeszcze zanim zostałem Prezydentem RP – wspierać polską rodzinę, chronić polskie dzieci, działać tak, aby polskie społeczeństwo mogło się jak najlepiej rozwijać – podkreślił.

Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP - zdjęcie w treści artykułu nr 1