Menu rozwijane

07 lipca 2021
Uroczystość przekazania projektu Ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (1)
Uroczystość przekazania projektu Ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (2)
Młody artysta Bartosz Wątroba (3)
Uroczystość przekazania projektu Ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (4)
Uroczystość przekazania projektu Ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (5)
Uroczystość przekazania projektu Ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (6)
Uroczystość przekazania projektu Ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (7)
Młody artysta Bartosz Wątroba (8)
Prezydent RP i młody artysta Bartosz Wątroba (9)
Prezydent z Premierem po uroczystości w Warszawie (10)
Prezydent z Premierem po uroczystości w Warszawie (11)
o1368417834.jpg
o658291499.jpg
o436228818.jpg
o140456032.jpg
o580762415.jpg
o1780742592.jpg
o1342812071.jpg
o1837508523.jpg
o780430146.jpg
o368465217.jpg
o481230371.jpg

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie, inicjując tym samym działania zmierzające do jego odbudowy. Dziś na ręce Marszałek Sejmu RP Prezydent przekazał projekt Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

PROJEKT USTAWY >>>

Może Cię zainteresować Prezydent podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego Spotkanie ws. Pałacu Saskiego z udziałem ministra Kolarskiego Posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Spotykamy się w momencie doniosłym nie tylko dla Warszawy, ale całej Rzeczypospolitej; spotykamy się ws. inwestycji bardzo szczególnej z wielu względów, przede wszystkim historycznych – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Cieszę się, że dzisiaj, po dziesięcioleciach, Polska podejmuje to zadanie, kontynuując zarazem to, co rozpoczął w 2004 r. ówczesny prezydent Warszawy prof. Lech Kaczyński – akcentował Prezydent i dodał: Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że idea odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej stała się częścią wielkiego programu „Polski Ład”. To duży wysiłek finansowy, ale to także i ogromne dzieło o charakterze symbolicznym.

CAŁE WYSTĄPIENIE>>

1 czerwca 2021 r. z inicjatywy Andrzeja Dudy w Kancelarii Prezydenta RP został powołany Zespół do opracowania projektu regulacji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Celem zespołu było opracowanie rozwiązań legislacyjnych dla inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Nadzór nad pracami Zespołu pełniła prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Pałac Saski jest jednym z symboli przedwojennej Warszawy oraz II Rzeczypospolitej Polskiej. To przed nim odbywały się najważniejsze uroczystości i wydarzenia, które gromadziły tłumy, szczególnie zaś uroczystości związane z obchodami rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed II wojną światową Pałac Saski był siedzibą Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego.