Menu rozwijane

03 lutego 2022

Składam do laski marszałkowskiej prezydencki projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym – zapowiedział Prezydent Andrzej Duda.

Główna zmiana dotyczyć ma likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prezydent proponuje, by zastąpiła ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Wchodzić w jej skład miałoby jedenastu sędziów, nadal orzekających na co dzień w innych izbach. Tych jedenastu sędziów wybierałby Prezydent RP na okres pięciu lat spośród trzydziestu trzech sędziów wybranych losowo z wszystkich sędziów każdej izby Sądu Najwyższego. Z udziału w losowaniu zwolnieni byliby jedynie prezesi izb.

– Wszyscy sędziowie w Sądzie Najwyższym będą traktowani w sposób absolutnie równy. Nikt nie będzie miał żadnego specjalnego, uprzywilejowanego statusu, bo to był jeden z istotnych argumentów przeciwko Izbie Dyscyplinarnej. To był argument, który ja osobiście uznaję i rozumiem – podkreślił Andrzej Duda.

Andrzej Duda oznajmił, że już podczas niedawnego spotkania z liderami klubów i kół parlamentarnych zapowiedział prezydencką nowelizację. – Inicjatywa zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym była na scenie politycznej oczekiwana; nawet ze strony polityków opozycji padły głosy, iż dobrze, że Prezydent występuje z inicjatywą ustawodawczą, która zmierza do załatwienia dwóch dziś dla Polski bardzo ważnych spraw – podkreślał.

CAŁA WYPOWIEDŹ>>

Jak podkreślił Andrzej Duda, projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. – Ten spór nie jest nam potrzebny. Jesteśmy teraz w trudnej sytuacji międzynarodowej. Przygotowanie takiego projektu było właśnie rolą Prezydenta Rzeczypospolitej, dlatego się na to zdecydowałem – uzasadniał.

Jak dodał, Polska potrzebuje w tej chwili przede wszystkim spokoju. – Wobec wszystkich zagrożeń i wstrząsów, które są na scenie międzynarodowej potrzebujemy wspólnie stać jako jedna siła, nie pozwalając na agresję i chroniąc suwerenność, niepodległość, wolność innych państw, w tym naszych sąsiadów – podkreślił. Wyraził nadzieję, że „wola znalezienia porozumienia jest również po stronie przedstawicieli Komisji Europejskiej, instytucji europejskich”.