Menu rozwijane

02 marca 2022

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu w ramach inicjatywy ustawodawczej projekt ustawy zakładający powołanie Akademii Kopernikańskiej.

– Nowa instytucja ma służyć wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej, zwiększeniu jej konkurencyjności i rozwijaniu współpracy międzynarodowej – podkreślił Andrzej Duda, uroczyście podpisując projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Projekt, który trafi teraz do Sejmu, powstał we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

WYPOWIEDŹ W CAŁOŚCI>>

W uroczystości uczestniczyli Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Sekretarz Stanu w KPRP Małgorzata Paprocka.

Celem nowych regulacji jest zwiększenie konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki w świecie. Proponowane przepisy uzupełniają rozpoczęte już reformy: powołanie Narodowego Centrum Nauki, Naukowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Sieci Łukasiewicz.

Akademia Kopernikańska będzie dodatkowym forum współpracy dla naukowców z Polski i z zagranicy głównie w dziedzinie matematyki, fizyki i prawa. Jej podstawowym zadaniem będzie realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, który ma wzmocnić więzi polskich naukowców oraz silniej włączyć zagranicznych badaczy we współprace z polskimi ośrodkami naukowymi.

Pałac Prezydencki | Uroczyste podpisanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (1)
Pałac Prezydencki | Uroczyste podpisanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (2)
Pałac Prezydencki | Uroczyste podpisanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (3)
Pałac Prezydencki | Uroczyste podpisanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (4)
Pałac Prezydencki | Uroczyste podpisanie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (5)
01__Andrzej_Duda_projekt_ustawu_Akademia_Kopernikanska_20220302_JSZ_9724.jpg
02__Andrzej_Duda_projekt_ustawu_Akademia_Kopernikanska_20220302_JS__8018.jpg
03__Andrzej_Duda_projekt_ustawu_Akademia_Kopernikanska_20220302_JSZ_9765.jpg
04__Andrzej_Duda_projekt_ustawu_Akademia_Kopernikanska_20220302_JS__8041.jpg
05__Andrzej_Duda_projekt_ustawu_Akademia_Kopernikanska_20220302_JS__8058.jpg