22 czerwca 2020
Pałac Prezydencki w Warszawie

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956.

Celem projektu ustawy jest zniwelowanie dotychczasowych nierówności i umożliwienie zaspokojenia słusznych roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939–1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia.

Inicjatywa ustawodawcza przewiduje przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu lub deportacji w ZSRR – 200 zł za każdy pełny miesiąc okresu podlegania represjom, jednak nie mniej niż 2400 zł. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, złożony Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Projekt ustawy jest odpowiedzią na liczne postulaty otrzymywane przez Prezydenta RP ze środowiska Sybiraków. Uznanie zasług Sybiraków poprzez przyjęcie przez parlament proponowanych rozwiązań będzie olbrzymim wsparciem, nie tylko finansowym, ale również satysfakcją moralną oraz potwierdzeniem słuszności postaw życiowych i dobrze spełnionego obowiązku obywatelskiego wobec Ojczyzny.