Menu rozwijane

06 października 2015

We wtorek 6 października 2015 r. Prezydent RP w trybie kontroli prewencyjnej skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Ustawa określa formy realizowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru nad sądami wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalności administracyjnej.

W opinii Prezydenta RP wątpliwości konstytucyjne budzi przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości kompetencji żądania przekazania akt spraw sądowych, w ramach sprawowania przez ministra zewnętrznego nadzoru administracyjnego oraz przed żądaniem podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego czynności dyscyplinarnych wobec sędziego.

Dodatkowo wątpliwości budzi upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do przetwarzania danych osobowych stron, pełnomocników i innych uczestników postępowań sądowych oraz powierzenie ministrowi funkcji administratora tego rodzaju danych osobowych.

Pałac Prezydencki (1)
o479379376.jpg