Menu rozwijane

02 marca 2022

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105).

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. służy realizacji rządowego programu „Polski Ład” w zakresie rozwiązań podatkowych.

Zawiera także regulację noszącą cechy abolicji podatkowej dla podatników, w odniesieniu do dochodów, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Polski. Jej istotą jest możliwość opodatkowania takich dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania.